Nội chiến hoa kỳ

Nội Chiến Hoa Kỳ

Nguyên nhân nào khiến nước Mỹ rơi vào Nội Chiến? Hệ quả, hay thành quả là gì?

vây hãm chaleston

Vây hãm Charleston – Trận thua lớn của Cách mạng Mỹ

Cuộc vây hãm Charleston (từ 29 tháng 3 đến 12 tháng 5 năm 1780) là một sự kiện lớn trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ (1775-1783). Muốn đánh chiếm miền Nam nước Mỹ, Tổng tư lệnh quân Anh, Sir Henry Clinton, đã phát động tấn công Charleston, Nam Carolina. Sau sáu tuần bao vây, thành … Read more