Napoleon Bonaparte la ai

Napoleon Bonaparte

Bạn có thắc mắc về Napoleon Bonaparte, một cái tên rất thường được nhắc tới? Ông là ai? Và đã làm gì cho đời để lưu danh muôn thuở