nu anh hung the chien 2

5 nữ anh hùng trong Thế Chiến II

Bài viết giới thiệu câu chuyện của 5 người phụ nữ nổi bật đã vượt qua thành kiến, giới tính, và tôn giáo để chiến đấu trong thế chiến 2